Hàn Quốc cấp học bổng cho du học sinh trường nghề Hà Tĩnh

Đây là chương trình hợp tác giữa Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Hà Tĩnh và Hiệp hội Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp Hàn Quốc (KPIHRA). Hiệp hội KPIHRA cam kết sẽ hỗ trợ visa thẳng thông qua hợp tác giao thương giáo dục nghề; du học sinh được cấp 50% […]

Du học, Du học Hàn Quốc