Giải Trí, Phim mới

Cuộc chiến giữa các bộ tộc

Dành nhau lãnh thổ hay thức ăn, và cả phụ nữ, các bộ tộc đánh nhau liên miên từ năm này sang năm khác.

Tin liên quan