Triển khai phổ cập Khoa học Máy tính theo phương pháp tiếp cận sáng tạo của Microsoft

Tiếp nối thành công của các khóa tập huấn phía bắc, ngày 12/11/2016 tại Thành phố Cần Thơ, hội thảo về dự án “Tăng cường kỹ năng Công nghệ thông tin cho Giới trẻ Hội nhập và Phát triển” đã tiếp tục các khóa đào tạo cho giáo viên môn Tin học cấp THCS của […]

Công nghệ, Microsoft