Microsoft ra mắt dịch vụ Microsoft Teams

Vào ngày 02/11/2016, Microsoft đã ra mắt dịch vụ Microsoft Teams. Đây là không gian làm việc hội thoại mới giúp nâng cao hiệu quả cộng tác trong bộ Microsoft Office 365, nền tảng năng suất đám mây đã phục vụ hơn 85 triệu người dùng sử dụng thương mại hàng tháng. Ông Satya Nadella, […]

Công nghệ, Microsoft