Học lập trình không bao giờ phí !

Ngày 12 tháng 9 không chỉ là ngày thứ 256 của năm 2016 mà cũng là ngày Quốc tế Lập Trình Viên, thời điểm để chúng ta tôn vinh những kiến trúc sư, những chuyên gia thầm lặng thúc đẩy sự phát triển không ngừng của thế giới kỹ thuật số. Nếu còn băn khoăn […]

Công nghệ, Giáo dục, Kinh doanh, Microsoft, Phim mới